Eis samen met ons een Europa zonder asbest

🚑 Gevaarlijk voor jouw gezondheid

Woningen en publieke gebouwen in heel Europa bevatten tonnen asbest. Asbest veroorzaakt kanker. Bij verouderd asbest komen vezels en asbeststof vrij, die bij inademing de gezondheid bedreigen.

Asbest dakbedekking (Foto: Bill Bradley)

Als goedkoop, brandvrij en makkelijk verkrijgbaar mineraal was asbest van 1940 to 1980 immens populair als grondstof voor de bouw van woningen en publieke infrastructuur. Helaas sterven jaarlijks nog steeds duizenden werknemers door blootstelling aan asbest.

Vandaag zijn de productie en het gebruik van asbest verboden. Toch is Europa niet asbestvrij. De onzichtbare aanwezigheid ervan in onze gebouwen vormt een toenemend risico voor de volksgezondheid.

Een Europa zonder asbest is mogelijk! 🏠

De renovatiegolf voor een klimaatneutrale samenleving biedt een unieke kans. We maken van energiebesparende ingrepen gebruik om in één ruk ook uit onze scholen, huizen, zorginstellingen en publieke gebouwen asbest te verwijderen. Dat is goed voor onze portemonnee, voor het klimaat en voor onze gezondheid.

Wat is nodig voor een asbestvrij Europa?

  • De Europese Commissie moet met wetgeving komen voor asbestsaneringsplannen in alle EU-landen.
  • We moeten Europese fondsen beschikbaar maken voor de financiële ondersteuning van asbestverwijdering voor burgers, bedrijven en overheden.

Jij kan helpen.

Gebruik onze tool en stuur een email naar Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de Green Deal en klimaattransitie, en naar Thierry Breton, eurocommissaris voor Interne Markt.

We hebben al een opzet voor je geschreven, maar je mag de tekst zelf aanpassen of aanvullen. Samen strijden we voor een gezond en veilig Europa zonder asbest.

Sara Matthieu
Lid van het Europees Parlement voor de Groenen/EVA

📸 Headerfoto door PxHere