Stop ontbossing gefinancierd door Europa!

Verbied producten gelinkt aan ontbossing en vernietiging van ecosystemen.

Bossen zijn onmisbaar voor het leven op aarde, ze zijn onze levensader.

Maar elk jaar neemt de vernietiging van bossen op aarde toe. De EU alleen al is verantwoordelijk voor meer dan 10% van de wereldwijde ontbossing door de consumptie van grondstoffen zoals rundvlees, koffie, palmolie en soja gebruikt voor veevoer.

De Europese Commissie plant een nieuwe EU-wet om dit te stoppen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft erkend dat het de “plicht” is van Europa om op te treden. Vicevoorzitter Frans Timmermans zei: “We moeten ervoor zorgen dat de producten die we consumeren afkomstig zijn uit ontbossingsvrije toeleveringsketens.”

De vraag is - zal deze wet effectief zijn? Zal deze wet schadelijke praktijken stoppen of een verschuiving zijn van bossen naar andere waardevolle ecosystemen? Zal het ervoor zorgen dat de mensenrechten worden gerespecteerd, en vooral die van de inheemse gemeenschappen die in de frontlinie staan om de bossen overeind te houden? Zal het alle spelers verantwoordelijk houden, inclusief de financiële sector?

Wij, de Groenen/EVA in het Europees Parlement, zijn bereid om ons steentje bij te dragen. Daarom hebben we eerst een ambitieus voorstel van de Commissie nodig. En dat is waar u kunt helpen.

✉ Stuur een e-mail naar vicevoorzitter Timmersmans en commissaris Sinkevičius van de Commissie en vraag hen een wet op te stellen die ambitie toont en niet per ongeluk nieuwe problemen veroorzaakt.

Sara Matthieu (🇧🇪), Marie Toussaint (🇫🇷), Thomas Waitz (🇦🇹), Rosa D’Amato (🇮🇹), Sylwia Spurek (🇵🇱), Grace O'Sullivan (🇮🇪), Francisco Guerreiro (🇵🇹), Anna Deparnay-Grunenberg (🇩🇪), Ville Niinistö (🇫🇮), Margrete Auken (🇩🇰), Ernest Urtasun (🇪🇸), Pär Holmgren (🇸🇪), Bas Eickhout (🇳🇱)
Leden van het Europees Parlement voor de Groenen/EVA

We hebben een opzet voor je klaarstaan. 👇

Aan: Vicevoorzitter van de Europese Commissie Timmermans
Cc: Commissaris Virginijus Sinkevičius

Stop door de EU gefinancierde ontbossing

Beste vicevoorzitter van de Commissie Timmermans,

Het is geweldig om te horen dat de Europese Commissie van plan is een einde te maken aan de medeplichtigheid van Europa aan ontbossing wereldwijd.

Als Europeaan wil ik zeker zijn dat noch mijn winkelboodschappen, noch mijn spaarrekening de vernietiging van natuur of schendingen van de mensenrechten financieren. Daarom vraag ik dat deze wet effectief en volledig wordt. De wet mag

  • niet vertrouwen op certificatieschema’s maar moet daarentegen bindende duurzaamheidsnormen vastleggen waaraan bedrijven moeten voldoen wanneer ze op de Europese markt verkopen;
  • niet alleen rekening houden met de gevolgen voor natuurlijke bossen, maar moet ook rekening houden met gevolgen voor andere ecosystemen, zodat de vernietiging van bossen zich niet verschuift naar savannes, moerassen of graslanden;
  • niet alleen zorgen voor de bescherming van de natuur, maar ook voor het respect voor mensenrechten, vooral de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen op hun land, hun territorium en hun hulpbronnen;
  • niet alleen betrekking hebben op bedrijven die een product of grondstof op de Europese markt brengen, maar ook op de financiële organisaties die bedrijven die handelen in de EU ondersteunen, met investeringen, leningen of andere diensten.

Mijnheer Timmermans, wilt u er asjeblieft alles aan doen om dit mogelijk te maken?

Met vriendelijke groeten,

📷 Photo by Dale Nibbe on Unsplash