Stoppa avskogningen!

Förbjud produkter kopplade till förstörelse av skogar och andra ekosystem

Skogar är oumbärliga för livet på jorden, de är vår livlina.

Men varje år ökar förstörs mer och mer av världens skogar. EU är ensamt ansvarig för mer än 10% av den globala avskogningen genom sin konsumtion av råvaror som nötkött, kaffe, palmolja och soja som används som djurfoder.

Nu planerar EU-kommissionen en ny EU-lag för att sätta stopp för detta. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har erkänt att det är EU:s "plikt" att agera. Vice ordförande Frans Timmermans har sagt att ”Vi måste se till att de produkter vi konsumerar kommer från avskogningsfria leveranskedjor."

Frågan är - kommer denna lag att vara effektiv? Kommer den att stoppa skadliga metoder eller bara flytta över dem från skogar till andra värdefulla ekosystem? Kommer den att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter, och särskilt för urbefolkningar som ofta befinner sig i frontlinjen i kampen om att bevara skogarna? Kommer den att omfatta alla ansvariga aktörer, inklusive finanssektorn?

Vi, De gröna/EFA-ledamöterna i Europaparlamentet är redo att göra vår del. Men först behöver vi ett gediget förslag från kommissionen. Och det är där du kan hjälpa till.

Skicka ett mejl till kommissionens vice ordförande Timmermans och kommissionär Sinkevičius och be dem att skriva en lag som inte är tandlös, och som inte råkar skapa nya problem på vägen.

Pär Holmgren (🇸🇪), Marie Toussaint (🇫🇷), Thomas Waitz (🇦🇹), Rosa D’Amato (🇮🇹), Sylwia Spurek (🇵🇱), Grace O'Sullivan (🇮🇪), Francisco Guerreiro (🇵🇹), Anna Deparnay-Grunenberg (🇩🇪), Ville Niinistö (🇫🇮), Margrete Auken (🇩🇰), Ernest Urtasun (🇪🇸), Sara Matthieu (🇧🇪), Bas Eickhout (🇳🇱)

Vi har ett utkast redo att användas. 👇

Till: kommissionens vice ordförande Timmermans
Cc: kommissionär Virginijus Sinkevičius

Stoppa avskogningen som drivs av EU

Kära vice kommissionsordförande Timmermans,

Det är fantastiskt att höra att EU-kommissionen förbereder sig för att få ett slut på Europas delaktighet i förstörelsen av världens skogar.

Som europé vill jag vara säker på att varken mina matinköp eller mitt sparkonto finansierar naturförstörelse eller kränkningar av mänskliga rättigheter.

Därför ber jag er att se till att denna lag är effektiv och fullständig. Den bör:

  • inte förlita sig på certifieringssystem utan etablera bindande hållbarhetsstandarder som företag måste följa om de vill sälja produkter på EU-marknaden;
  • beakta inte bara påverkan på naturskogar utan även på andra ekosystem, så att den inte bara skjuter över naturförstörelsen från skog till savann, våtmark eller gräsmark;
  • inte bara säkerställa att naturen skyddas utan också att mänskliga rättigheter respekteras, särskilt ursprungsbefolkningars och lokala samhällens rättigheter till land, territorier och resurser;
  • inte bara gälla för de företag som vill sälja en produkt eller en vara på EU-marknaden utan även för finansiella organisationer som underlättar för handel med dessa produkter genom investeringar, lån eller andra tjänster.

Vice ordförande Timmermans, kommer du att göra allt du kan för att säkerställa detta?

Med vänliga hälsningar,