Rädda vår europeiska gröna giv: rösta ned denna CAP

Låt ledamöterna i Europaparlamentet veta att den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken är ett hot mot vår europeiska gröna giv. Skriv under vårt upprop.

Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Vi måste vidta åtgärder nu för att bekämpa klimatförändringar och skydda biologisk mångfald, för oss och för kommande generationer. Vi har inte råd med att den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) fortsätter att förstöra vår planet fram till slutet av 2027. Vi måste därför rösta ned denna CAP.

Denna europeiska jordbrukspolitik subventionerar fortfarande intensivt och industriellt jordbruk. Den kommer att ge incitament till jordbrukarna att använda syntetiska bekämpningsmedel och gödsel, vilket förstör mark och biologisk mångfald. Den kommer att gynna multinationella företag och oligarker. Den kommer att åsidosätta småbönder och påskynda minskningen av antalet gårdar.

Vi behöver förändring av systemet.

  • Vi måste säkerställa rättvisa produktpriser för att hjälpa jordbrukare att leva på sitt arbete.
  • Den europeiska jordbrukspolitiken måste vara klimatsäker och i linje med våra mål för koldioxidminskning.
  • Den europeiska jordbrukspolitiken måste skydda biologisk mångfald.

Europaparlamentet är vår sista möjlighet. Det kan säkerställa den förändring vi behöver. Ledamöterna i Europaparlamentet har sista ordet i denna viktiga fråga. Om de tar skyddet av vårt klimat och den biologiska mångfalden på allvar, måste de rösta nej till den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

Det här är vår sista chans.

Du kan rädda den gröna given. Rösta ned denna CAP.

Benoît Biteau 🇫🇷 - Saskia Bricmont 🇧🇪 - Anna Deparnay-Grunenberg 🇩🇪 - Bas Eickhout 🇳🇱 - Eleonora Evi 🇮🇹 - Claude Gruffat 🇫🇷 - Francisco Guerreiro 🇵🇹 - Martin Haüsling 🇩🇪 - Pär Holmgren 🇸🇪 - Philippe Lamberts 🇧🇪 - Sara Matthieu 🇧🇪 - Tilly Metz 🇱🇺 - Mikulas Peksa 🇨🇿 - Michèle Rivasi 🇫🇷 - Grace O'Sullivan 🇮🇪 - Sylwia Spurek 🇵🇱 - Marie Toussaint 🇫🇷 - Ernest Urtasun 🇪🇸 - Thomas Waitz 🇦🇹 - Sarah Wiener 🇦🇹
Europaparlamentets ledamöter för De gröna/EFA

- Underskrift

15 000

📣 Gör din röst hörd.

Med ditt stöd kan vi stoppa detta förslag. Skriv under.

Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält

Var vänlig välj ett land

Kan vi hålla dig uppdaterad om det arbete De gröna/EFA utför i Europaparlamentet?

Var vänlig välj ett alternativ

Tilt

Detta är ett obligatoriskt fält

Submit error please try again

Tack för ditt stöd.

Dela vår kampanj med dina kompisar.